Tove
Skutnabb-Kangas
www.Tove-Skutnabb-Kangas.org

Tove Skutnabb Kangas - Julkaisut 2000- Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas:
- Books/monographs (written or edited), articles and book chapters, since 2000
- Kirjat (kirjoitetut tai toimitetut), kirjojen luvut, ja artikkelit vuoden 2000 jälkeen
- Böcker (skrivna eller redigerade), bokkapitlar, och artiklar sedan 2000
- Libroj, monografioj (verkitaj aŭ eldonitaj), artikoloj kaj libroĉapitroj, ekde 2000

© 2008-2019 | Design of home page: Stefano Keller and Tove Skutnabb-Kangas.
email:   - Tove: write my full last name without hyphen (skutnabbkangas) followed by "@gmail.com"
 - Stefano: write "stefano.keller.1" (number one, not letter l), and then "@gmail.com"