Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Painossa, tulossa tai valmisteilla olevat julkaisut Publikationer i tryck, under utgivande, eller under förfärdigande
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Tove Skutnabb-Kangas: PUBLICATIONS IN PRESS, forthcoming, or in preparation.

Tove Skutnabb-Kangas: PUBLIKAĴOJ EN PRESEJO, baldaŭa presado, aŭ pretigataj.

Difinoj:
"en presejo" - ekde kiam la publikaĵo estas submetita al la eldonisto;
"baldaŭa presado" - kiam estas definitiva konsento kun eldonisto kaj la libro estas skribata;
"pretigataj" - kiam ekzistas difinita plano (=mi laboras pri la verko), sed sen definitiva konsento kun eldonisto.

© 2008-2012 | Retejo: Stefano Keller kaj Tove Skutnabb-Kangas.
retadreso:   - Tove: skribu mian kompletan familian nomon sen ligstreko (skutnabbkangas) sekvata de "@gmail.com"
 - Stefano: skribu "stefano.keller.1" (numero unu, ne la litero l), sekvata de "@gmail.com"