Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Tove Skutnabb Kangas - Fortsättning på expertrapporterna
Tove Skutnabb Kangas - Unuiĝintaj Nacioj Konstanta Forumo pri Indiĝenaj Aferoj, Sekvo de la Ekspertaj tekstoj Tove Skutnabb Kangas - UNPFII - Beyond the Expert papers

YK:n Alkuperäiskansojen pysyvä foorumi, Asiantuntijaraporttien jatkoa

Robert Dunbar ja Tove Skutnabb-Kangas ovat päivittäneet kaksi ylläolevaa asiantuntijaraporttia ja laajentaneet ne kirjaksi (click on book title to open or close description):

Tove Skutnabb-Kangas and Robert Dunbar:
Indigenous Children's Education as Linguistic Genocide and a Crime Against Humanity? A Global View
Guovdageaidnu/Kautokeino, Gáldu, Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples (ipainossa). Kustantajan osoite: www.galdu.org

Sisällysluettelo ja takakannen teksti ovat yllä.

Google
www www.tove-skutnabb-kangas.org

Copyright © 2008-2010 | Kotisivun suunnittelu: Stefano Keller ja Tove Skutnabb-Kangas.
Sähköposti:   - Tove: kirjoita koko sukunimeni ilman tavuviivaa (skutnabbkangas) ja sen jälkeen "@gmail.com"
  - Stefano: kirjoita "stefano.keller.1" (numero yksi, ei kirjain l) ja sen jälkeen "@gmail.com"