Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Från vårt småbruk

Gotland lambs, born 29 March 2010, two hours old | Gotländare, födda 29 mars 2010, två timmar gamla | Gotlannin karitsat 2 tunnin ikäisinä, syntyneet 29 maaliskuuta 2010 | Gotlandaj ŝafidoj, duhoraj, naskiĝis je 2010 marto 29
Gotländare, födda 29 mars 2010, två timmar gamla
Gotland lambs, born 29 March 2010, two hours old
Gotlannin karitsat 2 tunnin ikäisinä, syntyneet 29 maaliskuuta 2010
Gotlandaj ŝafidoj, duhoraj, naskiĝis je 2010 marto 29
Copyright © 2008-2016 | Hemsidans design: Stefano Keller och Tove Skutnabb-Kangas.
epost:   - Tove: skriv hela mitt efternamn utan bindesträck (skutnabbkangas) efterföljt av "@gmail.com"
 - Stefano: skriv "stefano.keller.1" (nummer ett, inte bokstaven l), efterföljt av "@gmail.com"