Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

www.Tove-Skutnabb-Kangas.org - Iso bibliografia Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
www.Tove-Skutnabb-Kangas.org - Granda bibliografio Tove Skutnabb-Kangas' Big Bibliography

Tove Skutnabb-Kangas

Bibliografi om flerspråkighet,
flerspråkig och ursfolks- och minoritetsutbildning,
språkliga mänskliga rättigheter, språk och makt,
subtraktiv spridning av engelskan,
förhållandet mellan språklig och biologisk mångfald, mm.

Den här privata bibliografin innehåller alla de referenser som jag har använt i mina publikationer sedan 1988. Det finns säkert fel (och att gå over till Mac har orsakat en massa fel i referenser på kurdiska, grekiska, osv). Jag har inte haft tid att ta bort alla dubbletter (och det finns flera) men jag gör det när jag märker dem. Om en artikel säger "In XX (ed.)" och sidotal, finns själva den redigerade boken under redaktörens namn i alfabetet. Jag har inte checkat bibliografin men ändå hoppas jag att några finner den nyttig.

Mina egna publikationer är också här, men för nyare publikationer är det bäst att checka på min hemsida www.tove-skutnabb-kangas.org , "publikationer sedan 2000" och "publikationer i tryck". För (min man) Robert Phillipsons publikationer, se hans hemsida www.cbs.dk/staff/phillipson (jag har inte alla hans publikationer här). Alla nätsidor här var giltiga när de sattes in, men jag har inte tid att uppdatera dem regelbundet. Kommentarer, rättelser och tillägg är mycket välkomna!

Bibliografin kan också nedladdas som en PDF fil: Tove Skutnabb-Kangas' - Big BibliographyCopyright © 2008-2018 | Hemsidans design: Stefano Keller och Tove Skutnabb-Kangas.
epost:   - Tove: skriv hela mitt efternamn utan bindesträck (skutnabbkangas) efterföljt av "@gmail.com"
  - Stefano: skriv "stefano.keller.1" (nummer ett, inte bokstaven l), efterföljt av "@gmail.com"