Tove
Skutnabb-Kangas
www.Tove-Skutnabb-Kangas.org

Tove Skutnabb Kangas - YK:n Alkuperäiskansojen pysyvä foorumi, Asiantuntijaraporttien jatkoa Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Tove Skutnabb Kangas - Unuiĝintaj Nacioj Konstanta Forumo pri Indiĝenaj Aferoj, Sekvo de la Ekspertaj tekstoj Tove Skutnabb Kangas - UNPFII - Beyond the Expert papers

UNPFII, Fortsättning på expertrapporterna

Robert Dunbar och Tove Skutnabb-Kangas har uppdaterat de två expertrapporterna ovan och utvidgat dem till en bok (click on book title to open or close description):

Tove Skutnabb-Kangas and Robert Dunbar:
Indigenous Children's Education as Linguistic Genocide and a Crime Against Humanity? A Global View
Guovdageaidnu/Kautokeino, Gáldu, Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples (i tryck). Förlagets websida: www.galdu.org

Innehållsförteckningen och bakpärmstexten finns ovan.


Copyright © 2008-2009 | Hemsidans design: Stefano Keller och Tove Skutnabb-Kangas.
epost:   - Tove: skriv hela mitt efternamn utan bindesträck (skutnabbkangas) efterföljt av "@gmail.com"
 - Stefano: skriv "stefano.keller.1" (nummer ett, inte bokstaven l), efterföljt av "@gmail.com"