Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Fil.dr, Roskilde Universitet; pensionerad; docent, Åbo Akademi, Vasa. Intresseområden: Språkliga mänskliga rättigheter, språkpolitik, minoritetsutbildning, språk och makt, relationen mellan biodiversitet och språklig diversitet/mångfald, flerspråkighet, den världsomfattande (subtraktiva) spridningen av engelskan, integration, etnicitet, rasismer (också lingvicism, språkligt argumenterad rasism), könsfrågor.Copyright © 2008-2018 | Hemsidans design: Stefano Keller och Tove Skutnabb-Kangas.
epost:   - Tove: skriv hela mitt efternamn utan bindesträck (skutnabbkangas) efterföljt av "@gmail.com"
 - Stefano: skriv "stefano.keller.1" (nummer ett, inte bokstaven l), efterföljt av "@gmail.com"