Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Ett födelsedagskort till min 80-årsdag från Mehmet Şerif Derince,
på tre kurdiska språk/dialekter:
Kurmancî (Kurmanji)
Zazaki
(Kirmancki)
Tove Skutnabb-Kangas
سۆرانی (Sorani)
Engelska

Mitt tillägg: Länge leve Kurdistan, och dess språkliga mångfald!

Fil.dr, Roskilde Universitet; pensionerad; docent, Åbo Akademi, Vasa. Intresseområden: Språkliga mänskliga rättigheter, språkpolitik, minoritetsutbildning, språk och makt, relationen mellan biodiversitet och språklig diversitet/mångfald, flerspråkighet, den världsomfattande (subtraktiva) spridningen av engelskan, integration, etnicitet, rasismer (också lingvicism, språkligt argumenterad rasism), könsfrågor.


Copyright © 2008-2023 | Hemsidans design: Stefano Keller och Tove Skutnabb-Kangas.
epost:   - skriv "stefano.keller.1" (nummer ett, inte bokstaven l), efterföljt av "@gmail.com"
* Tove döde tragisk den 29. maj 2023 *