Tove
Skutnabb-Kangas
www.Tove-Skutnabb-Kangas.org

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Fil.tri, Roskilden yliopisto; eläkkeellä; dosentti, Åbo Akademi, Vaasa.
Tutkimuskohteita: Kielelliset ihmisoikeudet, kielellinen kansanmurha, vähemmistökoulutus, kieli ja valta, biologisen moninaisuuden ja kielellisen moninaisuuden väliset yhteydet, monikielisyys, kielipolitiikka, englanninkielen maailmanlaajuinen (vähentävä) leviäminen/levittäminen, kotoutuminen, etnisyys, rasismit (myös lingvisismi, kielellisesti argumentoitu rasismi, ja audismi), sukupuolikysymykset. Englanninkieliset sivut päivitetään useimmin, muut kun ehdin.Copyright © 2008-2019 | Kotisivun suunnittelu: Stefano Keller ja Tove Skutnabb-Kangas.
Sähköposti:   - Tove: kirjoita koko sukunimeni ilman tavuviivaa (skutnabbkangas) ja sen jälkeen "@gmail.com"
  - Stefano: kirjoita "stefano.keller.1" (numero yksi, ei kirjain l) ja sen jälkeen "@gmail.com"