Tove
Skutnabb-Kangas
Tove Skutnabb-Kangas

Tervetuloa - Tove Skutnabb Kangas Välkommen - Tove Skutnabb Kangas
Bonvenon - Tove Skutnabb Kangas Welcome - Tove Skutnabb Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

Tove Skutnabb-Kangas

D-ro fil. Universitato de Roskilde, Danio; emerita; profesoro, Åbo Akademi University Vasa, Finnlando. Interesoj: Lingvaj homaj rajtoj, edukado de minoritatoj, lingvo kaj povo, ligoj inter biodiverseco kaj lingva diverseco, plurlingvismo, lingva politiko, tutmonda (subtraha) disvastigo de la angla lingvo, integriĝo, etneco, rasismo (inkluzive lingvoeliminon, lingvistike argumentitan rasismon), genraj aferoj.
Kopirajto © 2008-2018 | Retejo: Stefano Keller kaj Tove Skutnabb-Kangas.
retadreso:   - Tove: skribu mian kompletan familian nomon sen ligstreko (skutnabbkangas) sekvata de "@gmail.com"
 - Stefano: skribu "stefano.keller.1" (numero unu, ne la litero l), sekvata de "@gmail.com"